,

Sushi & Sashimi Bento Box

$20.95

4 pieces nigiri & 9 pieces sashimi, salad

  • *Dressing

    *Sides

    *Sauces

Scroll to Top